INTERVERB OPEN - CENTER


ÖSD CENTAR ZA POLAGANJE ISPITA ZA AUSTRIJSKU JEZICKU DIPLOMU     SUBOTICA
  

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
Nemački jezik kao strani jezik - međunarodno priznati ispiti

Ispit Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) je državno priznat ispitni sistem za nemački jezik kao strani i drugi jezik. ÖSD-ispiti odgovaraju međunarodnim smernicama i priznati su kao dokaz o poznavanju nemačkog jezika i međunarodnog su značaja. Kao uspešan i merodavan jezički projekat ÖSD je nosilac "Evropskog pečata za inovativne jezičke inicijative ("Europäischer Siegel für innovative Spracheninitiativen"). Svaki ÖSD-ispit je komunikacijski orijentisan: na ispitu se u prvoj liniji vrednuje umeće primene znanja nemačkog jezika u realnim situacijama kao i komunikacijska sposobnost kandidata. Nezavisan je od kurseva i vrši se i vrednuje po jedinstvenim propisima. ÖSD-ispit je pluricentričan: primenjuje se nemački jezik sa svih nemačkih govornih područja tj. iz Nemačke, Austrije i Švajcarske.
ÖSD je nastao 1994. godine na inicijativu Austrijskog Ministarstva Spoljnih poslova odnosno Ministarstva za prosvetu, nauku i kulturu."INTERVERB OPEN-CENTER" u Subotici je prvi ÖSD-ispitni centar u Srbiji sa licencom za organizovanje i vrsenje ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) ispita. Centar je osnovan 1998. godine. ÖSD-ispiti se orijentišu prema "Zajednickom evropskom jezickom referentnom okviru".


Austrijska jezička diploma
Centar za polaganje ispita

 INTERVERB  Subotica

interverb@yahoo.com

telefon: +381 63 81-15-746
© 1998-2016 Interverb