INTERVERB OPEN - CENTER


ÖSD CENTAR ZA POLAGANJE ISPITA ZA AUSTRIJSKU JEZICKU DIPLOMU     SUBOTICA
  

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
Nemački jezik kao strani jezik - međunarodno priznati ispiti

ISPITNI TERMINI:


27. januar 2019.

24. mart 2019.

19. maj 2019.

21. juli 2019.

22. septembar 2019.

24. novembar 2019.Ispiti se prijavljuju 4 nedelja pre ispitnog termina.


Austrijska jezička diploma
Centar za polaganje ispita

 INTERVERB  Subotica

marthe@interverb.in.rs

telefon: +381 63 81-15-746
© 1998-2016 Interverb