INTERVERB OPEN - CENTER


ÖSD CENTAR ZA POLAGANJE ISPITA ZA AUSTRIJSKU JEZICKU DIPLOMU     SUBOTICA
  

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
Nemački jezik kao strani jezik - međunarodno priznati ispiti

ISPITNI TERMINI:


19. januar 2020.

22. mart 2020.

24. maj 2020.

19. juli 2020.

20. septembar 2020.

22. novembar 2020.Ispiti se prijavljuju 4 nedelja pre ispitnog termina.


Austrijska jezička diploma
Centar za polaganje ispita

 INTERVERB  Subotica

marthe@interverb.in.rs

telefon: +381 63 81-15-746
© 1998-2016 Interverb