INTERVERB OPEN - CENTER


ÖSD CENTAR ZA POLAGANJE ISPITA ZA AUSTRIJSKU JEZICKU DIPLOMU     SUBOTICA
  

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
Nemački jezik kao strani jezik - međunarodno priznati ispiti

ISPITNI TERMINI:


27. febrar 2022.

20. mart 2022.

22. maj 2022.

24. juli 2022.

18. septembar 2022.

20. novembar 2022.Ispiti se prijavljuju 4 nedelja pre ispitnog termina.


Austrijska jezička diploma
Centar za polaganje ispita

 INTERVERB  Subotica

marthe@interverb.in.rs

telefon: +381 63 81-15-746
© 1998-2016 Interverb