INTERVERB OPEN - CENTER


ÖSD CENTAR ZA POLAGANJE ISPITA ZA AUSTRIJSKU JEZICKU DIPLOMU     SUBOTICA
  U ÖSD ispitnim centrima mogu se polagati sledeći ispiti:


ÖSD Zertifikat A1
proverava na osnovnom nivou jezičke kompetencije koje su relevantne u situacijama svakodnevnog života. Ovaj ispit je koncipiran za kandidate starije od 14 godina i u Austriji je ponuđena kao i varijanta za imigrante (=ÖSD Zertifikat A1/Austrija).


ÖSD KID A1
(kompetencija znanja nemačkog jezika A1) proverava na osnovnom nivou jezičke kompetencije dece i omladine u privatnim, školskim i poluzvaničnim situacijama. Ovaj ispit je ponuđen kandidatima starosti od 10 godina.


ÖSD Zertifikat A2
proverava jezičke sposobnosti na osnovnom nivou u cilju sporazumevanja u jednostavnim, rutinskim situacijama u svakodnevnom i poslovnom životu. U središtu je jednostavna i direktna razmena informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. Ovaj ispit je koncipiran za kandidate starije od 14 godina i u Austriji je ponuđena kao i varijanta za imigrante (=ÖSD Zertifikat A2/Austrija).


ÖSD KID A2
(kompetencija znanja nemačkog jezika A2) proverava jezičke sposobnosti dece i omladine, na osnovnom nivou u cilju sporazumevanja u jednostavnim, rutinskim situacijama u svakodnevnom životu. U središtu je jednsotavna i direktna razmena iformacija o poznatim i uobičajenim stvarima. Ovaj ispit je koncipiran za kandidate starosti od 10 do 14 godina.


ÖSD Zertifikat Deutsch Österreich B 1
proverava sposobnost za samostalnu upotrebu jezika u situacijama svakodnevnog i poslovnog života, koje su naročito relevantni za imigrante. Ovaj ispit je koncipiran pre svega za migrante u Austriji i ponuđena je kako za kandidate starije od 16 godina tako i varijanti za mlade od 12 godina.


ÖSD Zertifikat B 1
proverava sposobnost za samostalnu upotrebu jezika u situacijama svakodnevnog i poslovnog života, u kojima se radi o poznatim temama i ličnim oblastima interesovanja. Ispit ÖSD Zertifikat B1 se može modularno polagati, tj. ispitni moduli Lesen (razumevanje pisanog teksta), Hören (slušanje), Schreiben (pisanje) i Sprechen (konverzacija) se mogu nezavisno jedan od drugog u različitima ispitnim terminima polagati. Ovi ispiti imaju istu validnost kao i ispit Goethe instituta. Ponuđeni su kako za kandidate starije od 16 godina tako i u varijanti za omladinu dobi od 12 godina (= ÖSD Zertifikat Deutsch Österreich B1 / Jugendliche).


ÖSD Zertifikat B2
proverava jezičke kompetencije u situacijama komunikacije, koje su potrebne ne samo u svakodnevnom životu nego i na (polu)javnom i stručnom području nego i na području opšteg i daljeg obrazovanja tj. školovanja (škola, studije). Ovaj ispit je koncipiran za kandidate starije od 16 godina i ponuđena je u varijanti za omladince dobi od 14 godina (= ÖSD Zertifikat B2 / Jugendliche) i u Austriji kao varijana za imigrande (= ÖSD Zertifikat B2 / Österreich).


ÖSD Zertifikat C1
proverava opšte-jezičke kompetencije u različitim situacijama društvenog i stručnog života, pri čemu komunikaciju treba da karakteriše i u kompleksnijim vezama korektnim izražavanjem visokog nivoa i da ona bude primerena u specifičnim situacijama. Ovaj ispit je ponuđen kako za kandidate starije od 16 godina tako i u varijanti za mlade dobi od 14 godina (= ÖSD Zertifikat C1 / Jugendliche).


ÖSD Zertifikat C2
proverava sposobnost kompetentne upotrebe jezika u najrazličitijim situacijama društvenog i stručnog života, pri čemu komunikaciju treba da karakteriše i u kompeksnijim vezama u velikoj meri se očekuje tačnost izražavanja i primerenost u specifičnim situacijama. Ovaj ispit je koncipiran za kandiate starije od 16 godina i ponuđena je i kao varijanta za proveru ekonomske terminologije (= ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache Deutsch).Austrijska jezička diploma
Centar za polaganje ispita

 INTERVERB  Subotica

interverb@yahoo.com

telefon: +381 63 81-15-746
© 1998-2016 Interverb